ประเภทของรายงาน

posted on 04 Feb 2008 01:47 by bee-lamp

รายงานโดยทั่วๆไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่คือ

 

 

1. รายงานทั่วไป

เป็นรายงานข้อเท็จจริง หรือข้อคิดของบุคคลเกี่ยวกับข่าว เหตุการณ์ต่างๆ ความเคลื่อนไหวของบุคคลสำคัญ หรือสถาณการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งดำเนินไปแล้วหรือกำลังดำเนินอยู่ หรือที่จะดำเนินต่อไปได้แก่      

        1.1) รายงานแสดงผลงาน

          ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่รายงานผลการปฏิบัติงาน ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้อให้ทราบ
        1.2) รายงานเหตุการณ์

      เป็นรายงานที่บอกให้ทราบเรื่องราวต่างๆ ทุกระยะถ้ามีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นจะได้แก้ไขได้ทันท่วงที
             

        2. รายงานวิชาการ

        เป็นรายงานที่ได้จากการศึกษาวิจัย โดยมีระเบียบวิธีการศึกษาที่เป็นระบบ และมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ เนื้อหารายงานมุ่งเสนอแต่ผลที่ได้จาก การศึกษาโดยปราศจากการเสริมแต่ง แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่           

     2.1) รายงานการค้นคว้าทั่วไป แยกได้ 2 ชนิดดังนี้
             

             - รายงาน

             หมายถึง ความเรียงทางวิชาการเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ หรือ เป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าจากการหาความรู้ใหม่ เพื่อปรับปรุง พิสูจน์ความรู้เดิมโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือ หลายวิธี ทั้งนี้เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ และนำข้อมูลที่ค้นคว้าได้มาประกอบเข้ากับความคิดของตน แล้วเรียบเรียงขึ้นใหม่โดยนำมาเขียน หรือพิมพ์ให้ถูกต้องตามแบบแผน การทำรายงานอาจทำเป็นบุคคลหรือกลุ่มก็ได้ ความยาวของรายงานขึ้นอยู่กับขอบเขตของหัวข้อรายงาน และการตกลงกันระหว่างผู้ทำรายงานและผู้สอนวิชานั้น
                   

             - ภาคนิพนธ์

            มีลักษณะเช่นเดียวกับรายงาน แต่หัวข้อที่กำหนดภาคนิพนธ์มักจะมีขอบเขตกว้างขวาง และลึกซึ้งกว่าหัวข้อรายงาน ซึ่งต้องการเวลาค้นคว้ามากกว่า มีความยาวของเรื่องที่เขียนยาวกว่ารายงาน และมีกำหนดเวลาประมาณหนึ่งภาคเรียน

2.2) รายงานการค้นคว้าวิจัย แยกได้ 2 ชนิดดังนี้

              - การวิจัยทั่วไป

 

                             หมายถึง กระบวนเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ หรือกระบวนการเสาะแสวงหาความรู้เพื่อตอบปัญหาที่มีอยู่อย่างมีระบบ และมีวัตถุประสงค์ที่แน่นอน โดยอาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
           

               - วิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์

                  เป็นรายงานผลการวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต หัวข้อในการทำปริญญานิพนธ์จะมีลักษณะเข้มงวดแตกต่างไปจากรายงาน และภาคนิพนธ์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ เช่น ต้องเป็นหัวข้อที่แสดงความริเริ่ม จะต้องมีขอบเขตกว้างขวางลึกซึ้ง

 

 

                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

edit @ 4 Feb 2008 01:59:13 by bee-lamp

edit @ 4 Feb 2008 02:00:44 by bee-lamp

Comment

Comment:

Tweet

#24 By xx (183.89.187.127|183.89.187.127) on 2015-01-12 11:32

รายงานภายนอกคืออะไรครับconfused smile sad smile angry smile tongue question confused smile open-mounthed smile

#23 By ptt (116.58.240.226|116.58.240.226) on 2014-08-25 14:25

—ควย

#22 By สุดหบ่อ (103.7.57.18|unknown, 203.172.165.114) on 2012-09-13 09:08

ไอ้...ไอ้...บอกว่าเราคุยกันได้แต่ทำไมไม่มีมันมาเสือกquestion

#21 By poppy (103.7.57.18|10.8.1.138, 61.19.114.91) on 2012-07-16 14:51

หวัดดี โทโมะ ป็อปปี๊

#20 By Jongbay (103.7.57.18|10.8.1.140, 61.19.114.91) on 2012-07-16 14:48

ทำไมไม่ตอบอ่ะ

#19 By poppy (103.7.57.18|10.8.1.138, 61.19.114.91) on 2012-07-16 14:45

สวัสดีแตนbig smile open-mounthed smile confused smile

#18 By Tomo (103.7.57.18|10.8.1.177, 61.19.114.91) on 2012-07-16 14:44

เองทำไรกันอยู่

#17 By poppy (103.7.57.18|10.8.1.138, 61.19.114.91) on 2012-07-16 14:42

angry smile ดีแซ็ก

#16 By poppy (103.7.57.18|10.8.1.138, 61.19.114.91) on 2012-07-16 14:30

#15 By ดเดกเดเกดเ (103.7.57.18|10.8.1.138, 61.19.114.91) on 2012-07-16 14:23

ดีวุ้นเส้น

#14 By ก่าดหสกาด่หก (103.7.57.18|10.8.1.77, 61.19.114.91) on 2012-07-09 15:04

ขอโทษแทนเพื่อนที่ชื่อสเตดด้วยนะค่ะพอดีน้องของเขาพิมเล่นค่ะsad smile question-vFmK8jt
(แปลเอาเองค่ะ)   ขอบคุณsad smile

#13 By วุ้นเส้น (103.7.57.18|10.8.1.78, 61.19.114.91) on 2012-07-09 14:37

ผมไม่ได้ตั้งใจครับขอโทษๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนะครับsad smile angry smile angry smile angry smile

#12 By สเตด (103.7.57.18|10.8.1.53, 61.19.114.91) on 2012-07-09 14:35

น้องผมพิมเล่นsad smile

#11 By สเตด (103.7.57.18|10.8.1.53, 61.19.114.91) on 2012-07-09 14:26

ใยปู   (นายกรัฐมนตรี)
ของประเทศไทยโคตรหมาค่ะsad smile

#10 By สเตด (103.7.57.18|10.8.0.246, 61.19.114.91) on 2012-07-02 15:27

confused smile สวัสดีวุ้นเส้น

#9 By สเตด (103.7.57.18|10.8.0.210, 61.19.114.91) on 2012-07-02 15:23

เราข้างบนอ่ะโคตรเลย confused smile
โคตรไร cry
ก็โคตรงงไง cry 
เออก็จิงอ่ะน่ะ confused smile

#8 By แทน (103.7.57.18|10.8.0.246, 61.19.114.91) on 2012-07-02 15:16

... งงป่ะ embarrassed
ไม่งง confused smile  
      เราว่า sad smile    งงตรงนายพูดนี่เเหละนะ...? sad smile

#7 By mark (103.7.57.18|10.8.0.246, 61.19.114.91) on 2012-07-02 15:12

รายงานโดยทั่วๆไปแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่คือว้าว .. ที่น่าสนใจ!

#6 By paxil lawyer (110.37.55.18) on 2010-10-25 13:56

ราก

#5 By สหชัย สายเกษม (110.164.170.15) on 2010-07-15 13:50

big smile confused smile angry smile

#4 By อภินันท์ (113.53.217.101) on 2009-11-16 11:47

wow

question question embarrassed

#3 By (58.147.41.125) on 2009-01-28 18:02

cryดีดีดี


#2 By (58.147.41.125) on 2009-01-28 18:01

question embarrassed sad smile

#1 By (61.90.211.1) on 2008-11-15 12:58